webintro.se

En introduktion till webben

Bra systemstöd för din verksamhet

Ökad global konkurrens och en nationellt ökad efterfrågan gör att din verksamhet måste effektiviseras. De föränderliga marknaderna kräver ett systemstöd som gör att din verksamhet kan fortsätta att vara konkurrenskraftig.

Se över ditt behov

Oavsett om ditt verksamhetsområde är detaljhandel eller livsmedel behöver du ett bra affärssystem. De funktioner du är i behov av måste finnas på ett och samma ställe, och kunna vara hanterligt för dig eller dina anställda.

  • Gör en kartläggning för att lokalisera vilka funktioner som är aktuella.
  • Hur mycket du vill göra själv är också en viktig faktor att ta hänsyn till, då olika system har olika mycket frihet.
  • Lägg en budget för hur mycket köputrymme det finns. Ha dock med i beräkningen att det är en större kostnad att lägga upp tjänsten än att ha den igång. Kostnaden är därför en investering.

Scanna av marknaden

När du har sett över ditt behov har du ramarna för ditt systemstöd och det är dags att kolla vad marknaden erbjuder. Sök upp ett system som har alla de funktioner du behöver till ett pris inom din budget, men glöm inte att räkna med uppläggningskostnaden. Titta på om företaget listar kunder de har och om du känner igen något av varumärkena. Columbus är ett exempel på ett IT-konsultbolag som har många stora kunder globalt.